"Nowoczesny księgowy w dobie nieustannych zmian"

Konferencja była realizowana z wykorzystaniem technik i metod komunikacji
na odległość dnia 30 maja 2023 roku

Tegoroczna edycja wydarzenia odbyła się w formule online 3️⃣0️⃣ maja 2023 r. pod hasłem "Nowoczesny księgowy w dobie nieustannych zmian". Jak zawsze było merytorycznie i ciekawie - skupialiśmy się na rozliczeniach podatków dochodowych, ale także na automatyzacji procesów w pracy księgowych, e-fakturach oraz KSeF. Wspomogli nas w tym zakresie nasi Partnerzy: Symfonia, Oprogramowanie enova365 oraz Exorigo-Upos, których zaprosiliśmy do panelu dyskusyjnego poświęconego planowanym rozwiązaniom w zakresie e-faktur oraz KSeF 


Quo vadis Computantis?

Konferencja organizowana z okazji obchodów Dnia Księgowego oraz 115-lecia działalności ruchu księgowych na ziemiach polskich i 65-lecia działalności Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, pt.: „Quo vadis Computantis?”.

Konferencja realizowana była z wykorzystaniem technik i metod komunikacji na odległość w dniu 31 maja 2022 roku w godz. 9:00 – 14:30.


Wyzwania stojące przed księgowymi w dobie globalizacji,
cyfryzacji oraz pandemii

 

Konferencja była realizowana z wykorzystaniem technik i metod komunikacji
na odległość dnia 9 czerwca 2021 roku

REGULOWAĆ CZY NIE REGULOWAĆ?

 

Pytania o przyszłość zawodu księgowego, dyskusje o problemach wynikających z braku zdefiniowania i uregulowania zawodu zdominowały konferencję „Wyzwania stojące przed księgowymi w dobie globalizacji, cyfryzacji oraz pandemii”.

Od 14 lat Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce świętuje Dzień Księgowego organizując dla swoich członków konferencje wypełnione zarówno wykładami merytorycznymi poruszającymi najważniejsze aktualne zagadnieniami, takie jak zmiany w przepisach prawa, jak i rozmowami wśród przyjaciół o codzienności księgowych – problemach z jakimi się zmagają i wyzwaniach codziennej pracy. Tegoroczna konferencja ze względu na obowiązujące obostrzenia związane z pandemią COVID-19 odbyła się w formie online. Została również rozszerzona – do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy członków SKwP z całej Polski.

KSIĘGOWI CICHYMI BOHATERAMI PANDEMII

Moderator konferencji Aneta Lech – prawnik, doradca podatkowy, Przewodnicząca Komisji Biur Rachunkowych działającej przy Zarządzie Głównym SKwP dziękowała księgowym za ich ciężką pracę w czasie pandemii, za ten ekstra trud włożony w pomoc przedsiębiorcom w trudnym czasie, za walkę ze zmianami wprowadzonymi w ostatnim czasie do systemu podatkowego i rozliczeniowego.

W Dniu Księgowego nie mogło zabraknąć życzeń od Prezesa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Jerzego Konieckiego dla wszystkich tych, którzy zawodowo związali się z szeroko rozumianą księgowością. Prezes wyraził nadzieję, że okres ostatniego roku – półtora już się nie powtórzy i już wkrótce ponownie na wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce spotykać się będziemy twarzą w twarz, a nie poprzez ekrany monitorów i przyłączył się do podziękowań Anety Lech za wysiłki księgowych włożone w pomoc przedsiębiorcom walczącym o utrzymanie się na rynku.

Tradycją konferencji organizowanych na Dzień Księgowego są niezwykle interesujące wykłady merytoryczne. W tym roku skupiliśmy uwagę na dwóch tematach – wpływie wprowadzonych zmian w prawie podatkowym na funkcjonowanie jednostek gospodarczych, który przybliżyła Joanna Podkówka-Sędek – wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości, dyrektor finansowy/główna księgowa w firmie produkcyjnej oraz trendach w rachunkowości wynikających z postępującej cyfryzacji oraz okresu pandemii, które nakreśliła Marta Kostrzewa – biegły rewident, prowadząca kancelarię finansów i rachunkowości, wykładowca na szkoleniach organizowanych przez SKwP.

Chwilę wytchnienia między intensywnymi wykładami zapewnił dr hab. Stanisław Hońko - pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego, wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, który dla uczestników konferencji przygotował quiz „Księgowi wczoraj, dziś i jutro”, pokazujący jak długą i ciekawą historię ma zawód księgowego. Jak się okazało nie wszystkie fakty dotyczące zawodu i jego historii są powszechnie znane.

SKUTKI DEREGULACJI ZAWODU KSIĘGOWEGO

Bardzo ciekawym i budzącym spore emocje punktem programu był panel dyskusyjny poświęcony przyszłości zawodu księgowego, do którego zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk – księgowych, biur rachunkowych, pracodawców, a także regulatora publicznego. Dyskutowano o tym jak zawód księgowego będzie się rozwijał. Padło wiele zasadniczych pytań – o efekty przeprowadzonej w 2014 roku deregulacji zawodu księgowego, o potrzeby zdefiniowania zawodu księgowego i wprowadzenia jakiejś formy jego regulowania, o granice między usługami księgowymi a doradztwem podatkowym. Padły zapewnienia – zarówno ze strony Stowarzyszenia Księgowych w Polsce jak i przedstawicieli Ministerstwa Finansów – o gotowości do współpracy, do rozmów nad konkretnymi problemami i propozycjami ich rozwiązania.

Agnieszka Stachniak – Zastępca Dyrektora Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości Ministerstwa Finansów odnosząc się do płynących z rynku, ze środowisk księgowych, m.in. ze strony SKwP, postulatów o potrzebę uregulowania zawodu księgowego podkreślała, że nie powinniśmy wracać do tego co już było, do systemu, który kompetencje sprawdzał tylko na wejściu, który nie wymagał doskonalenia zawodowego, nie kontrolował i nie weryfikował prowadzonej działalności na zgodność z regulacjami. – Nie ma powrotu do tego co było. Natomiast jesteśmy otwarci na dyskusję na temat tego co będziemy robić dalej. Zapewniała, że Ministerstwo Finansów będzie się wsłuchiwało w głosy różnych środowisk – księgowych, ale także przedsiębiorców, którzy księgowych zatrudniają.

- Biura rachunkowe obsługują co najmniej 50% mikro przedsiębiorców i małych przedsiębiorców. Biorąc pod uwagę, że polska gospodarka opiera się na małej przedsiębiorczości można powiedzieć, że biura rachunkowe praktycznie obsługują ponad 50% polskiego biznesu – przypomniała Aneta Lech zadając jednocześnie pytanie jaką zatem rolę pełnią biura rachunkowe w polskiej gospodarce i jak wygląda w tej chwili rynek usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podkreślała, że dziś biuro rachunkowe może prowadzić każdy, bez względu na to jakie ma wykształcenie, kwalifikacje i jaka jest jego moralność. Nasuwa się więc pytanie o zakres bezpieczeństwa i ochrony. Jak wskazywała Aneta Lech deregulacja ma dwa oblicza – korzyścią z niej płynącą jest swoboda biznesowa świadczenia usług prowadzenia działalności gospodarczej, ale zdecydowanie negatywnym następstwem jest spadek jakości świadczenia usług prowadzonych przez osoby, które niekoniecznie rozumieją jaką rolę we współczesnym obrocie gospodarczym pełnią księgowi i biura rachunkowe. – Księgowy to dziś partner biznesowy, doradca. Księgowość polegająca tylko na przekazywaniu pewnych informacji dawno już się skończyła – podsumowała. Należy zatem wypracować kompromis między nadmierną regulacja, a jej całkowitym brakiem.

KSIĘGOWY – KTO TO JEST?

- Brakuje zdefiniowania zawodu księgowego, co mogłoby rozwiązać już pewne problemy. Niektóre z przepisów podatkowych odwołują się do księgowego, ale kto to jest księgowy? Brakuje definicji – zaznaczył moderator konferencji Leszek Lewandowicz – sekretarz Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, któremu przytakiwał prezes Jerzy Koniecki przypominając, że od blisko 20 lat Stowarzyszenie pracuje nad wprowadzeniem terminu „księgowy” do ustawy. Jest to temat trudny bo zakres odpowiedzialności i kompetencji księgowego jest bardzo różnie definiowany przez uczestników obrotu gospodarczego. Stowarzyszenie prowadzi spotkania z instytucjami zrzeszającymi pracodawców i przedsiębiorców, z największymi firmami audytorskimi w Polsce, szukając rozwiązania, które będzie najkorzystniejsze dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego. Na apel prezesa Konieckiego o pochylenie się przez Ministerstwo Finansów nad kwestią zdefiniowania zawodu księgowego Agnieszka Stachniak zaproponowała rozmowy o konkretach – o kompetencjach księgowego, zakresie przedmiotowym regulacji, otoczeniu prawnym i ogólnym systemie kształcenia, potrzebie zapewnienia nadzoru oraz bilansie kosztów i korzyści. Stowarzyszenie na powyżej postawione pytania, kwestie wymagające doprecyzowania ma odpowiedzi, nie wszystkie może w ostatecznym kształcie, ale stanowisko jest wypracowane i jesteśmy gotowi się nim podzielić, zasiąść do rozmów i wypracować rozwiązanie możliwie najlepsze dla wszystkich uczestników rynku. Gotowość do rozmów i współpracy zadeklarowała również Agnieszka Stachniak oraz Zbigniew Żurek – wiceprezes Business Centre Club, przedstawiciel środowiska przedsiębiorców, który podkreślał, że w interesie wszystkich uczestników rynku jest znalezienie kompromisu i wzajemna współpraca.

ZAWÓD ZAUFANIA PUBLICZNEGO

- Moim marzeniem jest, żeby księgowość była zawodem zaufania publicznego, żeby osoba prowadząca biuro rachunkowe to był partner i strażnik interesu, do którego idziemy jak do osoby naprawdę zaufanej, osoby, która nam powie prawdę, choćby była brutalna, kto nas uchroni przed ryzykiem i niebezpieczeństwami – mówiła o swoich nadziejach na przyszłość Aneta Lech. Jak podkreślała od urzeczywistnienia tej wizji dzieli nas spełnienie co najmniej kilku warunków. Najważniejsze Jej zdaniem jest niezależne wykonywanie zawodu, co podkreślał również w swojej wypowiedzi Jerzy Koniecki.
– Niezależność jest kluczem do sukcesu księgowego, biura rachunkowego, a w efekcie końcowym wszystkich interesariuszy, odbiorców informacji księgowych – podkreślała, dodając, że przedsiębiorca oczekuje informacji prawdziwych, rzetelnych, nie podrasowanych, oczekuje wskazania co jest nie tak, co można poprawić. Bez tej niezależności i odpowiedzialności księgowy nie stanie się zawodem zaufania publicznego.

W trakcie konferencji padło wiele zapewnień o współpracy, szukaniu wspólnych rozwiązań. Czas pokaże czy zostaną one urzeczywistnione. Być może za rok świętując nie tylko kolejny Dzień Księgowego, ale także 115-lecie powstania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce będziemy rozmawiać o realnych rozwiązaniach i projektach zarówno zdefiniowania zawodu księgowego, jak i jego uregulowania.

 


Elektroniczne sprawozdania w rachunkowości i podatkach

  29 maja 2019 roku

Księgowi nie powinni się obawiać cyfryzacji ani sztucznej inteligencji. Nie zastąpi ona bowiem człowieka, co najwyżej wyręczy go przy powtarzających się czynnościach i ułatwi analizę danych. Księgowi powinni jednak myśleć kreatywnie i szukać nowych rozwiązań – to wnioski płynące ze zorganizowanej przez Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z okazji Dnia Księgowego konferencji pod hasłem „Elektroniczne sprawozdania w rachunkowości i podatkach”.

Ponad 300 członków Stowarzyszenia zgromadzonych w Centrum Olimpijskim PKOl powitał Jerzy Koniecki - prezes warszawskiego oddziału SKwP oraz wiceprezes Zarządu Głównego SKwP, który podkreślał, że mimo obaw wielu osób żadna maszyna, żadna sztuczna inteligencja nie zastąpi księgowego, który jest kreatorem nowych rozwiązań i pierwszym doradcą przedsiębiorcy.

Po wystąpieniach okolicznościowych i życzeniach płynących z okazji Dnia Księgowego, przyszła kolej na wystąpienia merytoryczne, które rozpoczął dr hab. Stanisław Hońko – prezes Oddziału Okręgowego w Szczecinie SKwP, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. „Im bardziej wyrafinowane będą technologie wspomagające księgowych, tym większy będzie udział księgowych w procesach analitycznych i w transformacji strategii firmy na jej działalność operacyjną” – podkreślał dr Hońko. Zaznaczył także, że robotyzacja to szansa na przyciągnięcie do zawodu ludzi młodych, dobrze odnajdujących się w środowisku informatycznym.

„Elektroniczne sprawozdania to rewolucja w dziedzinie rachunkowości, ponieważ zapominamy o wersji papierowej, a przechodzimy do nowej, szybszej, sprawniejszej formy cyfrowej” – podkreślała w swoim wystąpieniu „XML – nowe oblicze sprawozdań finansowych” Marta Kostrzewa - biegły rewident. Zwróciła również uwagę słuchaczy na to, że forma elektroniczna jest formą transparentnych danych, a także szybkiej i elastycznej transmisji danych, niezbędnych przy podejmowaniu kluczowych decyzji.

Aneta Lech – doradca podatkowy, doskonale znana słuchaczom ze szkoleń prowadzonych przez Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP swoją uwagę skupiła na zagadnieniach związanych z cyfryzacją i wyzwaniach jakie przynosi księgowym. „Cyfryzacja zmienia rozliczenia podatkowe oraz księgowość firm” – zaznaczyła na wstępie, po czym dodała, iż u podłoża postępującej cyfryzacji leży szybsza praca z użyciem mniejszej siły roboczej, co prowadzi do obniżenia kosztów. Jak podkreślała Aneta Lech, choć cyfryzacja ułatwia wiele procesów, niesie ze sobą także wyzwania takie jak konieczność opracowania i wdrożenia nowych systemów IT, a także zabezpieczenia danych przed atakami hakerskimi.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny „Nowoczesne technologie w księgowości czy przepisy prawa podatkowego – co jest wyzwaniem dla księgowego?” moderowany przez Agnieszkę Gajewską – biegłego rewidenta i wiceprezesa warszawskiego oddziału SKwP. W dyskusji udział wzięli Małgorzata Kończal – główna księgowa, dyrektor finansowy z wieloletnim doświadczeniem, Cezary Pieńkosz – doradca podatkowy i wykładowca SKwP, Adam Grodzki – członek zarządu Alfhaim S.A. Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Konrad Antonowicz – szef działu security spółki Passus S.A. oraz Piotr Ciski – prezes spółki SAGE, który zwrócił uwagę na to, że z punktu widzenia działalności gospodarczej raportowanie stało się powszechne, dokładne i jego zdaniem wkrótce odbywać się będzie w czasie rzeczywistym, co powoduje, że działania na granicy prawa zostają bardzo wcześnie rozpoznane i eliminowane.

RELACJA PAP

Pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego - pobierz


Wyzwania dla księgowych w 2018 roku

 7 czerwca 2018 roku

Rozwój cyfryzacji, wprowadzenie licznych mechanizmów uszczelniających podatek VAT, wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment) oraz zmiany w podatku CIT to największe wyzwania stojące obecnie przed księgowymi – wieścili uczestnicy konferencji z okazji Dnia Księgowego.
W konferencji, zorganizowanej tradycyjnie w ramach obchodów Dnia Księgowego przez warszawski oddział Stowarzyszenia Księgowych w Polsce wzięło udział ok. 350 członków Stowarzyszenia. Tegoroczne hasło konferencji „Wyzwania dla księgowych w 2018 roku” zmusiło uczestników do przemyślenia, z jakimi dziś, a z jakimi w przyszłości, zmaganiami przyjdzie zmierzyć się tym, którzy swoje zawodowe życie związali z księgowością. Próbę odpowiedzi na te pytania podjęli Agnieszka Gajewska, biegły rewident, członek Zarządu OO w Warszawie SKwP, Prezes Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów, wykładowca na kursach organizowanych przez SKwP, dr Tadeusz Białek, Dyrektor Zespołu Prawno-Legislacyjnego Związku Banków Polskich, Aneta Lech, prawnik, doradca podatkowy, wykładowca na szkoleniach prowadzonych przez SKwP oraz Piotr Liss, doradca podatkowy specjalizujący się w zakresie opodatkowania przedsiębiorstw, wykładowca na kursach prowadzonych przez SKwP, typując rozwój cyfryzacji, wprowadzenie licznych mechanizmów uszczelniających podatek VAT,  księgowość w obliczu systemów informatycznych, wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment) oraz zmiany w podatku CIT jako największe dziś wyzwania stojące przed księgowymi. W rolę moderatora konferencji wcieliła się Małgorzata Mazurkiewicz, Sekretarz Zarządu OO w Warszawie SKwP.

Otwierając konferencję Prezes Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP Jerzy Koniecki podkreślał, że zawód księgowego z pewnością nie zaniknie, choć stale się zmienia i w dobie ciągłych zmian przepisów i ogromnego rozwoju informatyzacji wymaga od osób go wykonujących nieustannego poszerzania swojej wiedzy, umiejętności wykorzystania powstających coraz to nowych narzędzi informatycznych oraz zrozumienia, że przedsiębiorcza oczekuje dziś od księgowego znacznie więcej niż tylko papierowego sprawozdania – oczekuje podpowiedzi, jak ten biznes usprawnić.

Podczas konferencji głos zabrali dr Zdzisław Fedak, członek honorowy SKwP, wiceprzewodniczący Rady Naukowej SKwP,  członek Komitetu Standardów Rachunkowości, wieloletni redaktor naczelny miesięcznika Rachunkowość, Agnieszka Gajewska oraz Zbigniew Żurek przewodniczący Rady Pracodawców SKwP, wiceprezes Business Centre Club. W dowód uznania zasług wręczono Pani Hannie Bielczyk-Długosz złotą odznakę „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”.

 • Księgowość w obliczu systemów informatycznych oraz elektronicznych kontroli skarbowych
  Prelegent: Agnieszka Gajewska
 • Wdrożenie mechanizmu podzielonej płatności (Split Payment) w sektorze bankowym
  Prelegent: dr Tadeusz Białek
 • Mechanizmy uszczelniające podatek VAT w polskim systemie podatkowym ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań wdrażanych w 2018 r.
  Prelegent: Aneta Lech
 • Wyzwania dla księgowych w podatku CIT w 2018 roku
  Prelegent: Piotr Liss

Relacja PAP

Relacja filmowa (na serwisie YouTube) - zobacz

Pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego - pobierz


Spotkanie zorganizowane dla uczczenia
Jubileuszu 60-lecia działalności Oddziału Okręgowego w Warszawie

26 kwietnia 2017 roku

Program uroczystości:

 • Otwarcie  uroczystości i powitanie gości.
 • Przemówienia okolicznościowe.
 • Debata pt. „Rachunkowość – zadziwiająca, niezwykła, zaskakująca – kombinacja  tradycji i nowoczesności
 • Spektakl pt. „Medium”.

Relacja PAP

Biuletyn z okazji 60-lecia - pobierz

Pismo z Ministerstwa Finansów - pobierz

Pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego - pobierz


"Przychody w ujęciu bilansowym i podatkowym"

9 czerwca 2016 roku

 1. Przychody w ujęciu bilansowym i podatkowym
  Prelegent Pani prof. dr hab.  Aldona Kamela-Sowińska
 2. Księgi rachunkowe jako narzędzie służące rozliczaniu przychodów księgowych i podatkowych
  Prelegent Pani Małgorzata Mazurkiewicz
 3. Różnice i podobieństwa pomiędzy obrotem dla celów podatku od towarów i usług a przychodami ze sprzedaży
  Prelegent Pani Aneta Pożarowska
 4. Przychody w podatkach dochodowych – aktualne kontrowersje w stosowaniu przepisów prawa
  Prelegent Pani Katarzyna Tomala

 Relacja z konferencjiArtykuł PAP

 


"Podatki i rachunkowość - bieżące problemy praktyczne"

            - 28 maja 2015 roku

 1. Podatek od towarów i usług oraz podatki dochodowe w orzecznictwie sądów administracyjnych
  Prelegent: Artur Mudrecki
 2. Ujęcie w podatkach dochodowych przychodów i kosztów oraz ich korekt
  Prelegent: Piotr Liss
 3. Podatek VAT – praktyczne problemy z ewidencjonowaniem podatku należnego i naliczonego oraz korekty VAT
  Prelegent: Aneta Pożarowska
 4. Podatki w rachunkowości - wybrane zagadnienia praktyczne
  Prelegent: Katarzyna Zasiewska

 

Sponsor konferencji:

 • Sage – czołowy producent oprogramowania wspierającego zarządzanie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Od ponad 20 lat dostarcza polskim firmom, menedżerom i przedsiębiorcom rozwiązania ułatwiające prowadzenie działalności gospodarczej.

Relacja z konferencji


"Podatki w rachunkowości - aktualne problemy
w praktyce i projektowane zmiany od 2015 roku"

- 6 czerwca 2014 roku

 

1. Projektowane zmiany w rachunkowości od 2015 roku  Prelegent: Joanna Dadacz

2. Autonomia prawa bilansowego i podatkowego Prelegent: Adam Kęsik

3. Alokacja podatków w rachunkowości Prelegent: Katarzyna Zasiewska

4. Księgi rachunkowe i księgi podatkowe Prelegent: Agnieszka Gajewska

5. Przychody i koszty w rachunkowości i podatku dochodowym Prelegent: Katarzyna Tomala

6. VAT w rachunkowości – różnice czasowe oraz wpływ VAT na bilansową wycenę składników majątku jednostki Prelegent: Ewa Komorowska


 "Przebudowa systemu rozliczania podatku VAT od 1 stycznia 2014 roku"

- 4 czerwca 2013 roku

1. Rewolucyjne zmiany zasad powstawania obowiązku podatkowego od 1 stycznia 2014 r. Prelegent: Aneta Pożarowska

2. Nowe zasady fakturowania od 1 stycznia 2014 r. Prelegent: Dawid Milczarek

3. Nowe zasady określania podatku naliczonego Prelegent: dr Adam Bartosiewicz

4. Podatek VAT w orzecznictwie sądów administracyjnych i TSUE Prelegent: sędzia NSA Adam Bącal


 Relacja z konferencji


 Obchody 55-lecia funkcjonowania Oddziału Okręgowego w Warszawie
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
oraz 105-lecia ruchu księgowych na ziemiach polskich

- 31 maja 2012 roku

1. Rachunkowość międzynarodowa: geneza, aktualne wyzwania i nowe trendy Prelegent: prof. Jan Turyna

2. Orzecznictwo sądowe w zakresie VAT  Prelegent: sędzia NSA Adam Bącal


"Największe kontrowersje w zakresie nowelizacji przepisów o podatku VAT w 2011 roku"

- 7 czerwca 2011 roku

 

1. Orzecznictwo sądowe w zakresie VAT Prelegent: sędzia NSA Adam Bącal

2. Zmiany w rozliczaniu transakcji wewnątrzwspólnotowychi międzynarodowych Prelegent: Cezary Pieńkosz

3. Zasady dokumentowania transakcji opodatkowanych podatkiem VAT – wybrane zagadnienia Prelegent: dr Adam Bartosiewicz

4. Podatek naliczony – wybrane zagadnienia Prelegent: Aneta Pożarowska

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119