Tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych, nadawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, gwarantuje, iż legitymująca się nim osoba posiada sprawdzoną oraz aktualizowaną wiedzę i umiejętności w zakresie organizowania usług księgowych, czemu służą wymagane coroczne, obowiązkowe i potwierdzone szkolenia. SKwP na swojej stronie internetowej prowadzi ogólnodostępny, aktualny rejestr osób posiadających tytuł CEUK. Osoby nie spełniające obowiązku ustawicznego doskonalenia zawodowego zostają wykreślone ze wspomnianego rejestru i tracą zdobyty tytuł zawodowy.

Tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych może uzyskać osoba, która:

  1. posiada wykształcenie wyższe i trzyletnią praktykę na samodzielnym stanowisku
    w księgowości lub wykształcenie średnie i pięcioletnią praktykę na samodzielnym stanowisku w księgowości,
  2. posiada wiedzę i umiejętności zawodowe potwierdzone dokumentem uprawniającym do usługowego prowadzenia ksiąg (certyfikat, zaświadczenie) wydanym przez Ministerstwo Finansów lub wiedzę i umiejętności zawodowe z zakresu rachunkowości, poświadczone przez Stowarzyszenie certyfikatem głównego księgowego lub dyplomowanego księgowego,
  3. rozumie istotę i znaczenie przestrzegania norm i zasad etycznych w pracy zawodowej,
  4. uznaje potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego przez cały okres pracy związanej z rachunkowością i zobowiązuje się do spełniania tego obowiązku,
  5. jest członkiem Stowarzyszenia.
ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119