fbpx
Rzecz o prawie

Gościem red. Anny Wojdy w programie „Rzecz o – Rzecz o prawie” realizowanym przez Rzeczpospolita TV był 30 stycznia 2020 roku dr hab. prof. US Stanisław Hońko – wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

WIĘCEJ

Kompleksowy program ubezpieczeniowy dla biur rachunkowych

Kompleksowy program ubezpieczeniowy dla biur rachunkowych oraz księgowych na etacie, wynegocjowany z PZU S.A. przez Zarząd Główny SKwP dla wszystkich jednostek terenowych Stowarzyszenia.
Do jego obsługi dedykowana jest prosta i intuicyjna w obsłudze platforma ...

Spotkanie uczniów szkół o profilu ekonomicznym z praktykami

Do interesującego wydarzenia doszło w dniu 28 października 2019 roku w naszym biurze. Zaprosiliśmy ok. 120 uczniów ze szkół o profilu ekonomicznym na spotkanie z praktykami – księgowymi, biegłymi rewidentami, specjalistami ds. płac. Spotkanie pod hasłem „Księgowy przyszłości – nowe technologie a praca księgowego” moderowały nauczycielki z Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Angelika Marciniak i Monika Fibich. ..... WIĘCEJ ......

Pismo do Ministerstwa Finansów

Wprowadzenie obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej oraz inne liczne zmiany, na przykład w zasadach rozliczeń podatkowych, wzbudziły niepokój środowiska zawodowo związanego z rachunkowością. Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizacja zawodowa reagując na sygnały i uwagi płynące zarówno ze strony księgowych, jak i przedsiębiorców wystosowało do Ministerstwa Finansów pismo z postulatem o potraktowanie pierwszego roku działania zmienionych przepisów jako okresu testowego. Zachęcamy do zapoznania się

Rzecz o prawie

Gościem programu „Rzecz o Prawie” była dr Teresa Cebrowska, wiceprezes Zarządu Głównego SKwP. W rozmowie z red. Wojtkiem Tumidalskim dr Cebrowska opowiedziała o autorskiej 4-stopniowej ścieżce certyfikacji zawodu księgowego prowadzonej przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce oraz Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Odniosła się również do kwestii  współpracy księgowych z przedsiębiorcami, przyszłości zawodu księgowego oraz nowych kompetencjach księgowych. Rozmowa dostępna jest - tutaj

Rzecz o prawie

Gościem programu Mateusza Rzemka #RZECZoPRAWIE była Elżbieta Młynarska-Wełpa, specjalista w zakresie płac i kadr, wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Obejrzeć program można na stronie: https://www.rp.pl/tvrppl/rzeczoprawie

Certyfikacja biur rachunkowych w Anglii, Francji i Niemczech

Prowadzenie usług księgowych w Polsce nie jest unormowane, a jak wygląda to w największych państwach Europy – Anglii, Francji i Niemczech?
Istnieją znaczące różnice w certyfikacji biur rachunkowych w wymienionych krajach. W Anglii na przykład zawód „księgowego” nie podlega ochronie prawnej, jednak rynek usług księgowych zdominowany jest przez członków uznanych organizacji zawodowych wyznaczających standardy edukacji, pracy i etyki oraz sprawującymi nadzór nad księgowymi świadczącymi usługi na rzecz podmiotów…

Rzecz o prawie

Gościem red. Anny Wojdy w piątkowym (01.02) wydaniu programu „Rzecz o Prawie” była Agnieszka Gajewska, biegły rewident, wykładowca SKwP, prezes Oddziału Regionalnego Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie oraz członek Zarządu O/O w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Tematem rozmowy były wymogi dotyczące organizacyjnego zamykania ksiąg rachunkowych, dowody elektroniczne, interpretacje podatkowe oraz e-sprawozdania.

Rozmowę można obejrzeć na stronie: https://www.rp.pl/RZECZoPRAWIE/190209955-Gajewska-Goracy-okres-dla-biur-rachunkowych.html

O roli księgowego na rynku pracy ...

O roli księgowego na rynku pracy, deregulacji usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych i działalności biur rachunkowych w listopadowym numerze „Kapitału Polski” – dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej” – opowiedział Jerzy Koniecki – wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, prezes Oddziału Okręgowego w Warszawie SKwP.

Wydanie w wersji pdf znajdziecie pod linkiem: http://kapitalpolski.pl/wp-content/uploads/2018/11/Kapital_polski_2018-11__www.pdf

KURIER ETYKI

Uprzejmie informujemy, że ukazał się pierwszy numer "Kuriera Etyki".

W numerze m. in.: Kodeks i jego sygnatariusze; Słów kilka o starym drzewie; Obowiązki sprawozdawcze względem Krajowego Rejestru Sądowego; O etyce refleksyjnie.

RODO i Polityka Prywatności

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku obowiązywania nowych przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

jest najstarszą i największą polską organizacją zrzeszającą przedstawicieli środowiska zawodowego związanego z rachunkowością i finansami. Organizacja ta posiada ponad 110-letnią historię, działając na ziemiach polskich od 1907 r., a na obszarze Mazowsza od ponad 60 lat w formie Oddziału Okręgowego w Warszawie. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest zrzeszenie i jednoczenie osób zajmujących się zawodowo rachunkowością lub pokrewnymi dziedzinami, czyli przede wszystkim księgowych, biegłych rewidentów, doradców podatkowych, audytorów, naukowców i innych osób zainteresowanych finansami. Stowarzyszenie daje możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, doskonalenia zawodowego oraz poszerzania wiedzy poprzez organizowane profesjonalne szkolenia, kursy, warsztaty, konsultacje itp. Działalność szkoleniowa SKwP opiera się na aktualnie obowiązujących przepisach prawa, profesjonalnych standardach edukacyjnych oraz dobrej praktyce i etyce zawodowej. Ponadto organizacja ta stawia sobie za cel krzewienie poczucia wspólnoty i godności zawodowej, obronę praw i interesów swoich członków oraz popularyzowanie zawodu księgowego i zawodów pokrewnych poprzez uwypuklanie znaczenia i roli tych zawodów we współczesnym obrocie gospodarczym. Stowarzyszenie, zrzeszając osoby zajmujące się zawodowo i naukowo rachunkowością i finansami, wspiera swymi działaniami rozwój teorii i praktyki rachunkowości, promując przy tym etyczne normy postępowania.
SKP

KP banner 1

SK 52 m 

zamkniecieroku2019

s folderSKwP

Back to top