Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, realizując działania na rzecz środowiska zawodowego biur rachunkowych, na posiedzeniu w dniu 29 lutego br., przychylił się do upowszechnienia wśród oddziałów okręgowych Stowarzyszenia, inicjatywy przyznawania listu akredytacyjnego dla Biur Rachunkowych.

List akredytacyjny jest dokumentem poświadczającym spełnianie przez dane biuro rachunkowe, funkcjonujące na terenie działania oddziału okręgowego, określonych wymogów, w szczególności:

  • poświadczenie uzyskania kwalifikacji zatrudnionych pracowników wg zasad określonych w regulaminie przyznawania listu akredytacyjnego,
  • odbycie szkoleń zawodowych, przez odpowiednią liczbę osób zatrudnionych w akredytowanym biurze.

Inicjatywa ta ma na celu:

  • podwyższenie  poziomu świadczonych usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • upowszechnienie trybu postępowania oraz działania zgodnie z zasadami zawodowej etyki w rachunkowości,
  • ułatwienie przedsiębiorcom wyboru firmy do współpracy w zakresie prowadzenia ksiąg.

List jest przyznawany na mocy decyzji zarządu oddziału okręgowego na okres 1 roku.

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119