Władze

Koła Członkowskiego Spółek prawa handlowego i cywilnych

Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

- kadencja lata 2019 - 2022

 

1. Agnieszka Gajewska Prezes Zarządu Koła
2. Aleksandra Gwiazdowska Wiceprezes Zarządu Koła
3. Henryka Makowska Sekretarz Zarządu Koła
4. Sebastian Chochół Członek
5. Małgorzata Trentowska Członek

 

PLAN TERMINÓW KLUBÓW DYSKUSYJNYCH
KOŁA CZŁONKOWSKIEGO SPÓŁEK
NA ROK SZKOLNY 2022/2023

trzecia środa miesiąca

28.09.2022 g. 16.30
26.10.2022 g. 16.30
30.11.2022 g. 16.30
16.12.2022 g. 16.30
25.01.2023 g. 16.30
01.03.2023 g. 16.30
29.03.2023 g. 16.30
26.04.2023 g. 16.30
31.05.2023 g. 16.30
28.06.2023 g. 16.30

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 35 67
tel. 22 862 35 75

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119