Władze
Koła Członkowskiego Biur Rachunkowych
Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
- kadencja na lata 2023 - 2026

 

1. Małgorzata Pyrc Prezes Zarządu Koła
2. Stanisław Rzeszutek Wiceprezes Zarządu Koła
3. Dorota Zielińska Sekretarz Zarządu Koła
4. Agnieszka Chojnacka Członek
5. Iwona Szarota Członek

 

PLAN TERMINÓW KLUBÓW DYSKUSYJNYCH
KOŁA CZŁONKOWSKIEGO BIUR RACHUNKOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2023/2024

04.10.2023 g. 16.30

08.11.2023 g. 16.30

06.12.2023 g. 16.30

10.01.2024 g. 16.30

07.02.2024 g. 16.30

06.03.2024 g. 16.30

03.04.2024 g. 16.30

08.05.2024 g. 16.30

05.06.2024 g. 16.30

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119