Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w związku z § 4 i 5  Regulaminu działalności komisji Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 17 czerwca 2019 roku powołał Komisję ds. Członkowskich w składzie:

 1. Pani Elżbieta Woźnicka - Przewodniczący Komisji,
 2. Pani Aleksandra Gwiazdowska - Wiceprzewdniczący Komisji,
 3. Pani Barbara Dudziec - Sekretarz Komisji,
 4. Pani Liliana Czak – Żukowska,
 5. Pan Kazimierz Jankowski,
 6. Pani Magdalena Kozak,
 7. Pani Emilia Machnacka,
 8. Pani Renata Mościcka,
 9. Pani Anna Pilichowska,
 10. Pani Grażyna Wróblewska,
 11. Pani Dorota Zielińska.

Do zadań Komisji ds. członkowskich należy:

 • opiniowanie wniosków w sprawie przyjęcia i skreślenia członków wspierających oraz przedkładanie ich Zarządowi Oddziału,
 • opiniowanie wniosków w sprawie przyjęcia i skreślenia członków zwyczajnych oraz przedkładanie ich Zarządowi Oddziału,
 • opiniowanie wniosków w sprawie przyjęcia i skreślenia członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych oraz przedkładanie ich Zarządowi Oddziału,
 • określanie kierunków działania zmierzających do utrzymania istniejącego stanu członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych i wspierających,
 • określanie kierunków działania zmierzających do pozyskania nowych członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych i wspierających,
 • koordynowanie prac związanych z organizowaniem bezpłatnych odczytów na rzecz członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych i wspierających,
 • określanie kierunków działania związanych z integracją członków jednostek organizacyjnych Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • określanie kierunków działania związanych z popularyzacją celów Stowarzyszenia wśród uczniów szkół średnich oraz studentów,
 • określanie kierunków działania związanych z propagowaniem tytułów ustanowionych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce spełniających kryteria zawodowego księgowego według standardów IFAC,
 • przygotowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”,
 • przygotowanie i opiniowanie wniosków o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • opiniowanie wniosków o powołanie oraz likwidację jednostek organizacyjnych Oddziału,
 • upowszechniania zasad „Kodeksu Zawodowej Etyki w Rachunkowości” oraz pozyskiwanie nowych sygnatariuszy tego Kodeksu,
 • opiniowanie wniosków o przyznanie listu akredytacyjnego dla Biur Rachunkowych.
ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119