Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w związku z § 4 i 5  Regulaminu działalności komisji Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 15 czerwca 2023 roku powołał Komisję ds. Członkowskich w składzie:

 1. Pani Agnieszka Gajewska - Przewodnicząca Komisji,
 2. Pani Emilia Machnacka - Wiceprzewdnicząca Komisji,
 3. Pani Aneta Pietraszek - Sekretarz Komisji,
 4. Pani Agnieszka Chojnacka,
 5. Pani Ilona Cieślak,
 6. Pani Barbara Dudziec,
 7. Pani Joanna Leszczyńska,
 8. Pani Katarzyna Lewińska,
 9. Pani Anna Rembecka – Orłowska,
 10. Pani Magdalena Tyszka,
 11. Pani Ewa Zwolińska.

Do zadań Komisji ds. członkowskich należy:

 • opiniowanie wniosków w sprawie przyjęcia i skreślenia członków wspierających oraz przedkładanie ich Zarządowi Oddziału,
 • opiniowanie wniosków w sprawie przyjęcia i skreślenia członków zwyczajnych oraz przedkładanie ich Zarządowi Oddziału,
 • opiniowanie wniosków w sprawie przyjęcia i skreślenia członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych oraz przedkładanie ich Zarządowi Oddziału,
 • określanie kierunków działania zmierzających do utrzymania istniejącego stanu członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych i członków wspierających,
 • określanie kierunków działania zmierzających do pozyskania nowych członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych i członków wspierających,
 • koordynowanie prac związanych z organizowaniem bezpłatnych odczytów na rzecz członków zwyczajnych, członków zwyczajnych – dyplomowanych księgowych i członków wspierających,
 • określanie kierunków działania związanych z integracją członków jednostek organizacyjnych Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • przygotowanie i opiniowanie wniosków o nadanie odznaki „Zasłużony w rozwoju Stowarzyszenia Księgowych w Polsce”,
 • przygotowanie i opiniowanie wniosków o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce,
 • opiniowanie wniosków o powołanie oraz likwidację jednostek organizacyjnych Oddziału,
 • opiniowanie wniosków o przyznanie listu akredytacyjnego dla Biur Rachunkowych.

 

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119