W dniach 18-19 czerwca 2015r. przedstawiciele klubów dyskusyjnych RO KIBR i O/O SKwP w Warszawie podjęli decyzję o powołaniu wspólnego Klubu Biegłego Rewidenta. Klub ten rozpoczął swoją działalność we września 2015 r.

Klub rozpoczął działalność od wyłonienia spośród swoich członków tzw. grupy inicjatywnej, złożonej z przedstawicieli RO KIBR w Warszawie i O/O w Warszawie SKwP, a następnie Rady Klubu Biegłego Rewidenta.

Na spotkaniu w dniu 18 grudnia 2020 roku, poprowadzonym wspólnie przez Prezesa Regionalnej Rady w Warszawie Polskiej Izby Biegłych Rewidentów Panią Jadwigę Godlewską oraz Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Pana Jerzego Konieckiego wybrana została nowa 5-osobowa Rada Klubu Biegłego Rewidenta.

Skład Rady Klubu Biegłego Rewidenta

  • Leszek Marciniuk - Przewodniczący
  • Marta Kostrzewa - wWceprzewodniczący
  • Elżbieta Wiślicka - Sekretarz
  • Ewa Góreczna - Członek
  • Aneta Wilk-Łyś - Członek

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w dyskusyjnych spotkaniach Klubu. Zachęcamy do zgłaszania tematów, które są ważne dla naszego środowiska i które powinny zostać poruszone na spotkaniach Klubu. Wszelkie informacje należy kierować na adres klub@kibr.waw.pl

Pierwsze spotkanie klubu odbyło się w dn. 24 września 2015r.


Klub Biegłego Rewidenta został utworzony przy warszawskim oddziale Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a obecnie jest wspólną inicjatywą warszawskich oddziałów KIBR i SKwP. Jednym z celów Klubu jest prowadzenie działalności integracyjnej, dlatego też z przyjemnością zapraszamy członków SKwP do udziału w spotkaniach brydżowych organizowanych przez Klub.

 

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119