Powołanie Klubu nauczycieli przedmiotów ekonomicznych

 

Uchwałą nr 62/2020 Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 25 lutego 2020 roku, w strukturze Oddziału Okręgowego w Warszawie powołano Klub nauczycieli przedmiotów ekonomicznych.

Ustalono zakres działania Klubu nauczycieli przedmiotów ekonomicznych, który obejmuje następujące zadania:

 • współpraca nauczycieli przedmiotów ekonomicznych z osobami czynnymi zawodowo zajmującymi się rachunkowością, prawem podatkowym, płacami i kadrami,
 • wymiana wśród nauczycieli doświadczeń dotyczących realizacji procesu kształcenia  w zawodach technik ekonomista oraz technik rachunkowości,
 • koordynowanie realizacji przez Oddział Okręgowy w Warszawie SKwP prelekcji, spotkań i konkursów dla młodzieży kształcącej się w zawodach technik ekonomista oraz technik rachunkowości,
 • propagowanie wśród nauczycieli przedmiotów ekonomicznych nowoczesnych metod dydaktycznych wykorzystujących w procesie kształcenia rozwiązania praktyczne niezbędne w bieżącej pracy księgowych,
 • organizowanie dla nauczycieli odczytów (szkoleń) na bieżące tematy związane z przedmiotami realizowanymi w ramach kształcenia w zawodach technik ekonomista i technik rachunkowości,
 • przedstawianie nowych trendów i potrzeb rynku pracy w zakresie zawodów związanych z rachunkowością.

Uchwałą nr 108/2024 Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 29 lutego 2024 roku powołano Prezydium Klubu nauczycieli przedmiotów ekonomicznych na kadencję 2024 – 2027 w składzie:

 1.       Pani Angelika Patrycja Marciniak – Przewodnicząca Klubu,
 2.       Pani Monika Fibich – Wiceprzewodnicząca Klubu,
 3.       Pan Piotr Tomasz Głogowski – Sekretarz Klubu,
 4.       Pani Anna Stromecka,
 5.       Pani Joanna Śliżewska.

Warunkiem uczestnictwa w Klubie nauczycieli przedmiotów ekonomicznych jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Szczegóły dotyczące członkostwa w SKwP dostępne są tutaj.

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119