Powołanie Klubu Młodych Księgowych

 

Uchwałą nr 155/2024 Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 17 kwietnia 2024 roku w strukturze Oddziału Okręgowego w Warszawie powołano Klub Młodych Księgowych.

Zakres działania Klubu obejmuje następujące działania:

  • wymianę doświadczeń pomiędzy członkami klubu, w szczególności studentami wyższych uczelni,
  • organizowanie spotkań klubowych na bieżące tematy interesujące członków Klubu,
  • współpracę z uczelniami wyższymi prowadzącymi kierunki związane z rachunkowością.

Uchwałą nr 156/2024 Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 17 kwietnia 2024 roku powołano Prezydium Klubu Młodych Księgowych na kadencję 2024 – 2027 w składzie:

  • Pani Dominika Maria Grzesik – przewodnicząca
  • Pan Michał Wasilewski – wiceprzewodniczący
  • Pani Wiktoria Anna Bennefelt – sekretarz
  • Pan Aleksander Artur Mijas – członek
  • Pan Kacper Stasiak – członek

Do klubu mogą należeć członkowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którzy nie ukończyli 35 roku życia.

Szczegóły dotyczące członkostwa w SKwP dostępne są tutaj.

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119