Powołanie Klubu Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych

Uchwałą nr 224/2020 Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 17 września 2020 roku, w strukturze Oddziału Okręgowego w Warszawie powołano Klub Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zakres działania Klubu obejmuje wymianę wśród księgowych doświadczeń dotyczących zasad prowadzenia księgowości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, współpraca z Zarządem Głównym w zakresie opiniowania aktów prawnych związanych z bilansowymi i podatkowymi aspektami spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz organizowanie dla księgowych odczytów na bieżące tematy związane z prowadzeniem rachunkowości spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.

Powołano Prezydium Klubu Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych na kadencję 2020 – 2023 w składzie:

  1. Jerzy Więch - Przewodniczący
  2. Józef Kuszneruk – Wiceprzewodniczący
  3. Halina Lis - Sekretarz

Warunkiem uczestnictwa w Klubie Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce. Szczegóły dotyczące członkostwa w SKwP dostępne są tutaj.

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119