Powołanie Klubu kadrowo-płacowego

 

Uchwałą nr 99/2024 Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 29 lutego 2024 roku, w strukturze Oddziału Okręgowego w Warszawie powołano Klub kadrowo-płacowy.

Ustalono zakres działania Klubu, który obejmuje następujące zadania:

  • wymianę doświadczeń dotyczących zasad prowadzenia kadr i naliczania wynagrodzeń,
  • organizowanie spotkań klubowych na bieżące tematy związane z prowadzeniem kadr i naliczaniem wynagrodzeń,
  • współpracę z Zarządem Głównym w zakresie opiniowania aktów prawnych związanych z prawem pracy oraz naliczaniem wynagrodzeń.

Uchwałą nr 107/2024 Zarządu Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce z dnia 29 lutego 2024 roku powołano Prezydium Klubu kadrowo-płacowego na kadencję 2024 – 2027 w składzie:

  • Pani Beata Tomaszewska – Przewodnicząca Klubu,
  • Pani Aldona Salamon – Wiceprzewodnicząca Klubu,
  • Pan Konrad Kamiński – Sekretarz Klubu.

Warunkiem uczestnictwa w Klubie kadrowo-płacowym jest członkostwo w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.

Szczegóły dotyczące członkostwa w SKwP dostępne są tutaj.

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119