Wzory deklaracji członkowskich
Deklaracja kandydata na członka zwyczajnego Pobierz
Deklaracja kandydata na członka wspierającego Pobierz
Deklaracja kandydata na członka Klubu Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Pobierz
Deklaracja kandydata na członka Klubu Nauczycieli Przedmiotów Ekonomicznych Pobierz
Zmiana danych osobowych członka zwyczajnego Pobierz
ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119