Prezydium Klubu Biegłych Sądowych powołane przez Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w dniu 29 lutego 2024 r.

 

      Pani Natalia Wójcik – Przewodnicząca Klubu,

      Pani Ewa Sobińska – Wiceprzewodnicząca Klubu,

      Pani Barbara Ciemała – Sekretarz Klubu.

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119