Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w związku z § 4 i 5  Regulaminu działalności komisji Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 17 czerwca 2019 roku powołał Komisję Konsultacyjną w składzie:

 1. Pan Adam Kęsik - Przewodniczący Komisji,
 2. Pani Henryka Makowska - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Pani Maria Marek - Sekretarz Komisji,
 4. Pan Sebastian Chochół,
 5. Pani Teresa Fołta,
 6. Pani Magdalena Giedrojć – Juraha,
 7. Pan Łukasz Marek Godlewski,
 8. Pani Ewa Góreczna.
 9. Pani Marta Kostrzewa,
 10. Pani Aneta Lech,
 11. Pani Magdalena Maksymiuk,
 12. Pani Elżbieta Młynarska – Wełpa,
 13. Pani Barbara Rafalska,
 14. Pan Jarosław Sekita,
 15. Pani Ewa Skórzewska,
 16. Pani Julita Szukała
 17. Pan Marcin Świerżewski,
 18. Pan Grzegorz Tomala,
 19. Pani Aneta Wilk – Łyś.

 

Do zadań Komisji konsultacyjnej należy:

 • udzielanie bezpłatnych konsultacji członkom zwyczajnym, członkom zwyczajnym – dyplomowanym księgowym  i członkom wspierającym Stowarzyszenia,
 • określanie kierunków działania związanych z działalnością konsultacyjną Oddziału.


Uprzejmie informujemy, że od 1 września 2020 roku konsultacje dla członków Stowarzyszenia odbywają się telefonicznie lub on-line
z wykorzystaniem programu MS TEAMS.

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na konsultacje.

Konsultacje odbywają się w środy według harmonogramu - znajduje się poniżej.


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA Z ODDZIAŁÓW MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONSULTACJI TELEFONICZNYCH

(po wcześniejszym umówieniu rozmowy - 22-862-52-96)

Komisja Konsultacyjna działająca przy Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie udziela bezpłatnych konsultacji w zakresie rachunkowości, podatków oraz prawa pracy, cywilnego i gospodarczego członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia. Rozmowa z konsultantem, w zamyśle, ma ułatwić i stymulować znalezienie optymalnego rozwiązania danego problemu samodzielnie przez osobę zgłaszającą chęć konsultacji. Ponieważ konsultacje z natury rzeczy ograniczają się do faktów i informacji przekazanych przez osobę inicjującą spotkanie, tzn. bez dodatkowych analiz i weryfikacji dokumentów źródłowych, SKwP nie bierze odpowiedzialności za wyciągnięte wnioski i decyzje podjęte w oparciu o rozmowy z konsultantami.

Informujemy, że jest możliwość zapisania się na wybraną godzinę/termin konsultacji - w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Moniką Makowską - tel. +48 726 030 972 -  lub Panią Julią Koślińską - tel. +48 609 906 993 - w celu umówienia godziny i terminu udzielenia porady.

Prosimy o zgłaszanie informacji  w zakresie potrzeby konsultacji wraz z krótkim opisem problemu na adres mailowy: konsultacje@skp-ow.com.pl.

Przypominamy, iż warunkiem skorzystania z pomocy konsultanta jest opłacenie składek za rok bieżący.

Składki członkowskie można wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie
01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25
Nr konta: PKO Bank Polski S.A.
31 1020 1156 0000 7402 0007 5119

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 22 862 35 67
tel. 22 862 35 75

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119