Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w związku z § 4 i 5  Regulaminu działalności komisji Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 17 czerwca 2019 roku powołał Komisję Konsultacyjną w składzie:

 1. Pan Adam Kęsik - Przewodniczący Komisji,
 2. Pani Henryka Makowska - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Pani Maria Marek - Sekretarz Komisji,
 4. Pan Sebastian Chochół,
 5. Pani Teresa Fołta,
 6. Pani Magdalena Giedrojć–Juraha,
 7. Pan Łukasz Marek Godlewski,
 8. Pani Ewa Góreczna.
 9. Pani Marta Kostrzewa,
 10. Pani Aneta Lech (**),
 11. Pani Magdalena Maksymiuk,
 12. Pani Elżbieta Młynarska–Wełpa,
 13. Pani Renata Mościcka,
 14. Pani Barbara Rafalska,
 15. Pan Jarosław Sekita,
 16. Pani Ewa Skórzewska,
 17. Pani Elżbieta Stepaniuk,
 18. Pani Julita Szukała
 19. Pan Marcin Świerżewski,
 20. Pan Grzegorz Tomala,
 21. Pani Aneta Wilk–Łyś,
 22. Pani Elżbieta Wiślicka. (*)

(*) W dniu 25 maja 2021 roku Pani Elżbieta Wiślicka zrezygnowała z prac w Komisji Konsultacyjnej. Skład osobowy Komisji uzupełniono o dwie osoby – Panią Renatę Mościcką oraz Panią Elżbietę Stepaniuk.
(**) W dniu 22 maja 2023 roku Pani Aneta Lech zrezygnowała z prac w Komisji Konsultacyjnej.

Do zadań Komisji konsultacyjnej należy:

 • udzielanie bezpłatnych konsultacji członkom zwyczajnym, członkom zwyczajnym – dyplomowanym księgowym  i członkom wspierającym Stowarzyszenia,
 • określanie kierunków działania związanych z działalnością konsultacyjną Oddziału.

Konsultacje odbywają się w środy według harmonogramu - znajduje się poniżej.


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA Z ODDZIAŁÓW MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONSULTACJI TELEFONICZNYCH


Komisja Konsultacyjna działająca przy Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie udziela bezpłatnych konsultacji w zakresie rachunkowości, podatków oraz prawa pracy, cywilnego i gospodarczego członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia. Rozmowa z konsultantem, w zamyśle, ma ułatwić i stymulować znalezienie optymalnego rozwiązania danego problemu samodzielnie przez osobę zgłaszającą chęć konsultacji. Ponieważ konsultacje z natury rzeczy ograniczają się do faktów i informacji przekazanych przez osobę inicjującą spotkanie, tzn. bez dodatkowych analiz i weryfikacji dokumentów źródłowych, SKwP nie bierze odpowiedzialności za wyciągnięte wnioski i decyzje podjęte w oparciu o rozmowy z konsultantami.

Informujemy, że jest możliwość zapisania się na wybraną godzinę/termin konsultacji - w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Moniką Makowską - tel. +48 726 030 972 -  lub Panią Julią Koślińską - tel. +48 609 906 993 - w celu umówienia godziny i terminu udzielenia porady.

Prosimy o zgłaszanie informacji  w zakresie potrzeby konsultacji wraz z krótkim opisem problemu na adres mailowy: konsultacje@skp-ow.com.pl.

Przypominamy, iż warunkiem skorzystania z pomocy konsultanta jest opłacenie składek za rok bieżący.

Składki członkowskie można wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie
01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25
Nr konta: PKO Bank Polski S.A.
31 1020 1156 0000 7402 0007 5119

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119