Na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 7 Statutu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w związku z § 4 i 5  Regulaminu działalności komisji Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Zarząd Oddziału Okręgowego w Warszawie w dniu 15 czerwca 2023 roku powołał Komisję Konsultacyjną w składzie:

 

 1. Pani Magdalena Giedrojć – Juraha - Przewodniczący Komisji,
 2. Pan Grzegorz Tomala - Wiceprzewodniczący Komisji,
 3. Pan Marcin Świerżewski - Sekretarz Komisji,
 4. Pan Sebastian Chochół,
 5. Pani Teresa Fołta,
 6. Pani Joanna Giszczak,
 7. Pan Łukasz Marek Godlewski,
 8. Pani Monika Jędrzejkowska,
 9. Pani Marta Kostrzewa,
 10. Pani Ksenia Magierska,
 11. Pani Maria Marek,
 12. Pani Renata Mościcka,
 13. Pani Aldona Namiestnik – Hok,
 14. Pan Cezary Pieńkosz,
 15. Pani Barbara Rafalska,
 16. Pan Jarosław Sekita,
 17. Pani Ewa Skórzewska,
 18. Pan Andrzej Skórzewski,
 19. Pani Elżbieta Stepaniuk,
 20. Pani Julita Szukała,
 21. Pani Aneta Wilk – Łyś.

 

Do zadań Komisji konsultacyjnej należy:

 • udzielanie bezpłatnych konsultacji członkom zwyczajnym, członkom zwyczajnym – dyplomowanym księgowym i członkom wspierającym Stowarzyszenia,
 • określanie kierunków działania związanych z działalnością konsultacyjną Oddziału,
 • współpraca z Zarządem Głównym SKwP w zakresie opiniowania aktów prawnych.

 

Konsultacje odbywają się w środy według harmonogramu - znajduje się poniżej.


CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA Z ODDZIAŁÓW MOGĄ KORZYSTAĆ Z KONSULTACJI TELEFONICZNYCH


Komisja Konsultacyjna działająca przy Oddziale Okręgowym SKwP w Warszawie udziela bezpłatnych konsultacji w zakresie rachunkowości, podatków oraz prawa pracy, cywilnego i gospodarczego członkom zwyczajnym i wspierającym Stowarzyszenia. Rozmowa z konsultantem, w zamyśle, ma ułatwić i stymulować znalezienie optymalnego rozwiązania danego problemu samodzielnie przez osobę zgłaszającą chęć konsultacji. Ponieważ konsultacje z natury rzeczy ograniczają się do faktów i informacji przekazanych przez osobę inicjującą spotkanie, tzn. bez dodatkowych analiz i weryfikacji dokumentów źródłowych, SKwP nie bierze odpowiedzialności za wyciągnięte wnioski i decyzje podjęte w oparciu o rozmowy z konsultantami.

Informujemy, że jest możliwość zapisania się na wybraną godzinę/termin konsultacji - w tym celu prosimy o kontakt telefoniczny z Panią Moniką Makowską - tel. +48 726 030 972 -  lub Panią Julią Koślińską - tel. +48 609 906 993 - w celu umówienia godziny i terminu udzielenia porady.

Prosimy o zgłaszanie informacji  w zakresie potrzeby konsultacji wraz z krótkim opisem problemu na adres mailowy: konsultacje@skp-ow.com.pl.

Przypominamy, iż warunkiem skorzystania z pomocy konsultanta jest opłacenie składek za rok bieżący.

Składki członkowskie można wpłacać na konto:
Stowarzyszenie Księgowych w Polsce
Oddział Okręgowy w Warszawie
01-231 Warszawa, ul. Płocka 17 lok. 25
Nr konta: PKO Bank Polski S.A.
31 1020 1156 0000 7402 0007 5119

ul. Płocka 17 lok. 25
01-231 Warszawa

tel. 885 305 645

biuro@skp-ow.com.pl

PKO Bank Polski S.A. 31 1020 1156 0000 7402 0007 5119