2017-06-19

pk17

Podczas Kongresu Dr hab. Stanisław Hońko, prezes zarządu Oddziału Okręgowego SKwP w Szczecinie, przedstawił podczas 2. Kongresu Polskiej Rachunkowości wstępny raport „Portret księgowych 2017”. Na opracowanie składają się wyniki dwóch ankiet:„Autoportret księgowych” wypełniło ponad 2100 księgowych, a „Księgowi oczami przedsiębiorców” – ponad 300 osób.

 

Prezentacja

 

2017-06-08

s s 17

Dwudniowe obrady II Kongresu Polskiej Rachunkowości „Rachunkowość – wizja przyszłości” rozpoczęły się 5 czerwca 2017 r. Do Teatru Polskiego w Warszawie przybyło ok. 500 gości z całej Polski. Kongres uroczyście otworzył Franciszek Wala – prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili: Joanna Dadacz (dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej Ministerstwa Finansów, przewodnicząca Komitetu Standardów Rachunkowości przy ministrze finansów), Gail McEvoy (członek zarządu Międzynarodowej Federacji Księgowych IFAC), Gary Kabureck (członek Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości IASB), Jarett Decker (szef Centrum ds. Reformy Sprawozdawczości Finansowej Banku Światowego – CFRR), Paul Thomson (dyrektor Europejskiej Federacji Księgowych i Audytorów dla MŚP – EFAA), Martin Manuzi (dyrektor na Europę z Instytutu Dyplomowanych Księgowych Anglii i Walii), Krzysztof Burnos (prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów).

Podczas dwóch dni obrad odbyły się cztery sesje:

  1.  „Biznes w przyszłości” – wystąpienie prof. Aldony Kameli-Sowińskiej – przewodniczącej Komisji ds. współpracy z zagranicą SKwP;
  2.  „Rachunkowość – profesja, prawo, nauka” – moderatorem była dr Teresa Cebrowska, uczestniczyli: Joanna Dadacz, dr Zdzisław Fedak, dr hab. Stanisław Hońko, dr hab. Radosław Ignatowski, prof. Ewa Walińska;
  3. „Rachunkowość w przyszłości” – moderator: prof. Zbigniew Luty, uczestniczyli: dr Marcin Liberadzki, Krzysztof Łuczak, Grzegorz Szczuciński, dr Grzegorz Warzocha, Jadwiga Wojtas,
  4. „Rachunkowość i zarządzanie przedsiębiorstwem w praktyce” – moderatorami byli: dr hab. Marcin Jamroży i dr Katarzyna Zasiewska, uczestniczyli: Grzegorz Jurczak, Zbigniew Libera, Agnieszka Osińska, Adrian Raubo, Elżbieta Żuraw.

WIĘCEJ

Zapraszamy do obejrzenia krótkich relacji z II Kongresu Polskiej Rachunkowości - więcej

 

2017-05-24

stanislaw honko

Księgowy biernym rejestratorem czy partnerem w biznesie? Odpowiedzi na takie i podobne pytania szuka Stowarzyszenie Księgowych w Polsce – organizator ogólnopolskiego badania "PORTRET KSIĘGOWEGO 2017", przeprowadzanego wśród księgowych i przedsiębiorców.

Zobacz

 

2017-05-16

jerzy koniecki 5

Zapraszamy do lektury wywiadu z Jerzym Konieckim prezesem Oddziału Okręgowego w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce opublikowanego na łamach portalu INFOR.PL

Trwają prace na szczeblu ministerialnym, które wprowadzą zintegrowany system kwalifikacji w zakresie zawodu księgowego. Chodzi o określenie umiejętności i kwalifikacji posiadanych przez osobę, która uzyskuje certyfikat. Na chwilę obecną pracujemy nad określeniem tych umiejętności dla kilku szczebli zawodowych, które będą podobne do naszego obecnego systemu certyfikacji - powiedział Jerzy Koniecki, wiceprezes Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, w wywiadzie udzielonym dla portalu Infor.pl.

Zobacz

2017-04-26

60 lecie

Oddział Okręgowy w Warszawie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce świętuje dziś 60-lecie istnienia. Dokładnie tego dnia, tj. 26 kwietnia, 60 lat temu podczas wieczornego spotkania w auli Szkoły Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie, w którym udział wzięło 75 członków-założycieli, rozpoczęła się historia Oddziału Warszawskiego.

Przez sześć dekad działalności, w nierzadko niesprzyjających warunkach politycznych i gospodarczych, Oddział wypełniał misję powierzoną przez założycieli – reprezentował i integrował środowisko księgowych, kadrowych, biegłych rewidentów i szeroko pojętej profesji ekonomiczno-finansowej, stając się niejako wizytówką tych zawodów.

Działalność szkoleniowa i konsultacyjna, której Oddział podjął się od początków istnienia, prowadzona na wysokim poziomie, dzięki wiedzy i doświadczeniu naszych wykładowców oraz profesjonalnie przygotowanym materiałom szkoleniowym, plasuje nas na wiodących miejscach w rankingach organizacji zajmujących się działalnością szkoleniową. Wysiłek wkładany w rzetelne i profesjonalne przygotowanie naszej oferty szkoleniowej został doceniony nie tylko przez naszych słuchaczy, ale również przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, który w 2006 roku przyznał nam certyfikat na prowadzoną działalność kursową. Otrzymaliśmy także certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001.

Świętując 60-lecie powstania z nostalgią spoglądamy w przeszłość, nie spoczywając jednak na laurach. Skupiamy się na udoskonalaniu i unowocześnianiu naszej oferty szkoleniowej, promowaniu zawodów związanych z księgowością wśród młodzieży, integrowaniu środowiska i pomocy przy dostosowywaniu ciągle zmieniających się przepisów do rzeczywistości.

Galeria zdjęć - zobacz

Relacja z obchodów Polskiej Agencji Prasowej  - zobacz

Relacja z obchodów INFOR.PL - zobacz

Biuletyn z okazji 60-lecia - pobierz

Pismo z Ministerstwa Finansów - pobierz

Pismo od Marszałka Województwa Mazowieckiego - pobierz

Relacja na youtube.pl - zobacz

Back to top